Állandó meghívottak

Dr. Felkai László

ny. r. altábornagy

BTT elnök