BTT kutatásai

A Z-, és alfa-generáció jellemzőinek, tanulási stílusainak, stratégiáinak, információs műveltségének vizsgálata – adekvát tanulási környezet és generáció-specifikus oktatásmódszertan kialakítása és bevezetése különös tekintettel a rendészeti oktatási rendszerre (2018-2020) c. kutatás (2018. évről áthúzódó kutatás)

Kutatásvezető:

Dr. Sabjanics István

„A net-generációk tanulási jellemzőinek és az oktatók digitális kompetencia mutatóinak kvalitatív vizsgálata” c. tanulmány rövid kivonata

433.3 KB