BTT kutatásai

A Z-, és alfa-generáció jellemzőinek, tanulási stílusainak, stratégiáinak, információs műveltségének vizsgálata – adekvát tanulási környezet és generáció-specifikus oktatásmódszertan kialakítása és bevezetése különös tekintettel a rendészeti oktatási rendszerre (2018-2020) c. kutatás (2018. évről áthúzódó kutatás)

Kutatásvezető:

Dr. Dános Valér

Hivatkozva a hivatásos rendvédelmi állományi kötelező alkalmasságvizsgálati rendszerének jelenleg folyó megújítására a kutatás elhalasztásra került.

A belügyi vezetőkiválasztási és vezetőképzési rendszer hatékonyságvizsgálatának végrehajtása (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, interjús és kérdőíves kutatás)

Kutatásvezető:

Teszt

Hivatkozva a hivatásos rendvédelmi állományi kötelező alkalmasságvizsgálati rendszerének jelenleg folyó megújítására a kutatás elhalasztásra került.