Partnerek

Hazai

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Belügyi Szemle

Doktoranduszok Országos Szövetsége

Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztály

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

Magyar Börtönügyi Társaság

Magyar Hadtudományi Társaság

Magyar Hadtudományi Társaság Határőr szakosztály Pécsi szakcsoport

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Doktoranduszok Országos Szövetsége

Magyar Rendészettudományi Társaság

MTA IX. Gazdasági és Jogtudományi Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság

Országos Doktori Tanács

Országos Kriminológiai Intézet

Országos Polgárőr Szövetség

Rendészetelméleti Kutatóműhely

Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság

Személy-, és Vagyonvédelmi és Magánnyomózói Szakmai Kamara

Nemzetközi

Európai Rendőakadémia (CEPOL) Magyar Nemzeti Iroda

Hanns-Seidel-Alapítvány Magyarország

Közép-európai Rendőrakadémia (KERA)

Nemzetközi Rendőr Akadémia (ILEA), Budapest