Scientia et Securitas

A Scientia et Securitas alapítója a Belügyi Tudományos Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége

Főszerkesztő:
Németh Tamás

Felelős szerkesztő:
Sabjanics István

Szerkesztőbizottság:
Aszódi Attila Birkner Zoltán Csépe Valéria Dezső Tamás Dobák Imre Gáspár Marcell Gyula Győri Zoltán Charaf Hassan Haller József Józsa János Koltay András Kovács Gábor Kovács Melinda Maróth Miklós Mógor Judit Pallo József Szabó Péter Szócska Miklós

Szerkesztőségi titkár:
Kovács Edina

Szerkesztőség:
Belügyminisztérium
Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály
Cím: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

Elérhetőség:
+36 26 795 906
scietsec@bm.gov.hu

Kiadó:
Akadémiai Kiadó

A Scientia et Securitas megjelent lapszámai

A Scientia et Securitas folyóirat szerkesztőségéhez a következő jellegű kéziratok küldhetők be közlésre, amelyek a különböző tudományterületek biztonsági fókuszát vizsgálják.
a) tudományos közlemények, amelyek a szerző(k) által elért új tudományos eredményekről tudósítanak, vagy egy adott kutatás (kutatási irányzat) által elért kutatási eredményeket összegzik.
b) recenzió, amely az adott tudományterület vonatkozó biztonsági vetületeit is érintő könyvismertetését foglalja magába.
c) a kitekintő rovatban a biztonsághoz kötődő
Konferencia beszámolók; nemzetközi és hazai tudományos eseményekről szóló tudósítások;
Rövid közlemények, amely áttekintő írások a biztonság aktuális témáiról; ismertetők a szakterület külföldi tudományos szervezeteiről, eseményeiről és nemzetközi kapcsolatairól.

Kézirat beküldése